Utfordringer med Slokkesystemer?

Utfordringer med tradisjonelle slokkesystemer

  • Krever ukentlig manuell testing
  • Utsatt for menneskelig feil
  • Inkonsekvente data
  • Unødvendig vedlikeholdskostnader
  • Feil som kan koste menneskeliv

Firemesh sin løsning

Hvordan fungerer det?

  • Automatiserer tester og overvåker systemet for 24/7 med IoT.

  • Smart varsling for vaktmester og de ansvarlige

  • AI-analyse for å forbedre rutiner og løsninger.

  • Dokumentasjon er alltid tilgjengelig.

  • Alltid konsekvent og riktig testing

kunder

Partner

Vi gjør slokkesystemer tryggere & smartere med IoT teknologi

All

Utfordringer

kontroll boks

AI analyse

Digitalisering

FDV integrasjon

Interessert?

Vi vil gjerne høre fra deg

Kontakt oss